Hoofd Productie

Startdatum Per direct
Duur Tijdelijk contract, met uitzicht op vaste baan
Fulltime / Parttime Fulltime

Als Hoofd Productie organiseer, beheers en verbeter je de operationele en tactische processen op de toegewezen afdeling. Daarnaast begeleid je en draag je zorg voor de noodzakelijke veranderingen ter verbetering en expansie van de afdeling.

1. Omschrijvingen werkzaamheden / verantwoordelijkheden.

 Is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken op de afdeling.
Geeft richting en sturing aan de teamleiders en voorziet hen van voldoende instructies over de wijze waarop de taken moeten worden uitgevoerd.
Stuurt op veiligheid, kwaliteit, aantallen en efficiency.
Is verantwoordelijk voor operationeel personeel en bezetting binnen de afdeling. Houdt daarbij rekening met de interesse, ambitie ontwikkeling en competentie (juiste taak voor de juiste persoon) van de medewerkers.
Heeft een voorbeeldfunctie in gedrag en communicatie.
Ontwikkelt methodes om te werken volgens 5S en Lean principes en implementeert deze op de afdeling.
Voert sollicitatie-, voortgangs-, beoordelings- en functioneringsgesprekken met de teamleiders. Begeleidt en coacht de teamleiders bij het de uitvoer van deze gesprekken met hun direct reports.
• Veiligheid: verantwoordelijk voor veilige, ergonomische en schone werkomstandigheden op de afdeling assemblage conform de richtlijnen.
Verantwoordelijk voor een veilige opslag , handling en (intern) transport van (gevaarlijke) stoffen.
• Proces: Is verantwoordelijk voor de assemblage van (half) producten met een zo hoog mogelijke kwaliteit, efficiency volgens de beschikbare specificaties en planning. Komt daarvoor actief met voorstellen tot verbetering. Ondersteunt de teamleiders, medewerkers, afdelingen innovatie en planning bij het voorkomen en oplossen van bottlenecks. Draagt zorg voor het laten uitvoeren van herstelwerkzaamheden met terugkoppeling van geconstateerde defecten naar de teamleiders om problemen in de toekomst te voorkomen.
• Project: Initiëren, begeleiden en uitvoeren van de gewenste veranderingen ter verbetering van het proces op het gebied van veiligheid, kwaliteit, levertijd en efficiency.
• Administratie / financiën: invullen van juiste documenten ter verbetering van het proces of voorkomen en oplossen van geconstateerde defecten.
Bestellen van benodigde gereedschappen of hulpmiddelen voor een veilig en optimaal proces.
Analyseren, onderhouden en sturen van “Key Performance Indicators”.
Ondersteunen van de Productiemanager bij het opstellen van jaarplannen, doelstellingen en budgetten.
• Algemeen: zorgt voor goede werksfeer en draagt bij tot het verbeteren van het proces.

2. Vereiste opleidingen / kennis.

• HBO (WTB) of door ervaringen verkregen kennis en BHV.
• Toepasbare kennis van methodieken als Lean en 5S.
• Microsoft Office of vergelijkbare pakketten.
• Kennis van ISAH pakket.

3. Vereiste persoonseigenschappen / competenties

• Minimaal 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een vergelijkbare omgeving.
• In staat tot bewaren van overzicht (helicopterview) en het stellen van prioriteiten.
• Resultaatgericht, stressbestendig, delegeren, initiatiefrijk, kwaliteitsgericht, leidinggeven, verantwoordelijk.

4. Bevoegdheden.

• Delegeren van taken en verantwoordelijkheden, welke in relatie staan tot de organisatorische doelstellingen.
• Overleg met gerelateerde afdelingen zoals planning, constructie en logistiek.
• Delegeren en uitvoeren van correctieve en preventieve maatregelen.
• Zorgen voor opleiding, motivatie en optimale werksfeer.
• Fungeert als eerste aanspreekpunt op de assemblage afdeling.
• Escalaties in overleg met Productiemanager. 

5. Extra informatie.

Fulltime/Parttime Fulltime
Plaats in de organisatie Divisie 4C – Productie
Afdeling Departement 19A tot en met Department 22
Leidinggevende  Productiemanager

 

 

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het TOBROCO-GIANT magazine!